حدیث متشابه متنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث متشابه متنی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که متن آن دارای دو احتمال مساوی باشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث متشابه دو قسم است: ۱- متشابه سندی که غالباً مراد از متشابه در السنه اهل حدیث همین قسم است. ۲- متشابه متنی.

تعریف

[ویرایش]

مراد از حدیث متشابه متنی حدیثی است که در مفاد و معنای آن دو احتمال مساوی داده شود.
برخی گفته‌اند: حدیثی است که مراد از آن با قرینه مشخص شود.
برخی گفته‌اند: مراد حدیثی است که الفاظ آن معنای غیر راجح داشته باشد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر متشابه متنی، متشابه متنی و روایت متشابه متنی.
[۳] درایة الحدیث، ص۷۳-۷۴.
[۴] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۳.
[۶] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۶۳.    
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۹۲.    
۳. درایة الحدیث، ص۷۳-۷۴.
۴. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۳.
۵. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۸۴.    
۶. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱۸.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث متشابه متنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث متشابه
جعبه ابزار