حدیث مرسل جلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مرسل جلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که ارسال آن معلوم و روشن باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

اندیشمندان علوم حدیث در مقام تعریف حدیث مرسل جلی گفته‌اند:
حدیثی است که ارسال و ملاقات‌نکردن راوی و مروی عنه و یا هم‌عصرنبودن آن دو معلوم باشد.
حدیث مرسل جلی از جمله احایث ضعیف است به دلیل این که یا سند آن متصل نیست و یا در برخی از زنجیره سند ابهام وجود دارد.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از این اصطلاح به حدیث منقطع ظاهر، روایت مرسل جلی، خبر مرسل جلی، مرسل جلی، خبر منقطع ظاهر، روایت منقطع ظاهر و منقطع ظاهر نیز تعبیر کرده‌اند.
[۱] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۲۵۸.
[۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۲۵۸.
۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۴۳.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مرسل جلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث مرسل (اعم)
جعبه ابزار