حدیث مسلسل منقطع الوسط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مسلسل منقطع الوسط، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و نوعی از حدیث مسلسل ناقص است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث مسلسل ناقص که از اقسام حدیث مسلسل است خود نیز دارای اقسامی است که مسلسل منقطع الوسط از جمله آن‌هاست و آن حدیثی است که وصف تسلسل آن در ابتداء و انتهای سند وجود داشته باشد ولی در وسط حدیث وصف تسلسل قطع شده باشد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از:
خبر مسلسل منقطع الوسط، روایت مسلسل منقطع الوسط، مسلسل منقطع الوسط.
[۳] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قاری، علی، شرح شرح نخبة الفکر، ص۶۶۰.    
۲. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۴، ص۴۲.    
۳. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۹.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مسلسل منقطع الوسط»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث مسلسل ناقص
جعبه ابزار