حدیث مسلسل ناقص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مسلسل ناقص، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که در بعض سندش مشتمل بر وصف تسلسل باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث مسلسل از جهتی به دو قسم تقسیم می‌شود ۱- مسلسل تام ۲- مسلسل ناقص
حدیث مسلسل ناقص حدیثی است که وصف تسلسل در تمام سند آن جریان نداشته و در بعض سند تسلسل قطع شود.
قطع تسلسل هم یا در اول سند یا در وسط سند و یا در آخر سند است که از این جهت مسلسل ناقص یا منقطع الاول یا منقطع الوسط و منقطع الآخر شمرده می‌شود.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از:
حدیث مسلسل غیر تام، خبر مسلسل ناقص، مسلسل ناقص، مسلسل غیر تام، خبر مسلسل غیر تام، روایت مسلسل غیر تام، روایت مسلسل ناقص.
[۷] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۴۰۵.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۸۳.    
۲. شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۱۹.    
۳. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۱۶۰.    
۴. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۲، ص۴۱۵.    
۵. قاری، علی، شرح شرح نخبة الفکر، ص۶۵۹.    
۶. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۴، ص۴۲.    
۷. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۴۰۵.
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۸.
۹. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مسلسل ناقص»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث مسلسل
جعبه ابزار