حدیث معلل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث معلل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حدیث معلل (فقه)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و دارای کاربرد فقهی به معنای حدیث دارای علت و سبب حکم در متن
حدیث معلل (درایه)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و دارای کاربرد در علم درایه به معنای حدیث دارای ضعف و قدح


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار