حذیفه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحُذَیفه ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

حذیفة بن فتادة، عارف قرن دوم و سوم
حذیفة بن یمان، صحابی مشهور پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار