حروف معجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحروف معجم حروف بيست و هشت‏گانه عربی است.


اختلاف در تعداد حروف معجم

[ویرایش]

حروف معجم در زبان عرب بنابر مشهور ۲۸ حرف است. برخى آن را ۲۹ حرف دانسته‏اند. اختلاف در همزه و الف است که مشهور، آن دو را يک حرف به شمار آورده‏اند.

جايگاه در فقه

[ویرایش]

از اين عنوان در باب دیات نام برده‏اند.

← حکم فقهي


دیه جنایت بر زبان در صورتى که موجب از بين رفتن قدرت تکلم گردد، بنابر مشهور بر حسب حروف معجم محاسبه مى‏شود. اگر آسیب ديده نتواند به هيچ يک از حروف تکلّم کند، بر جانی ديه کامل ثابت مى‏گردد. در غير اين صورت، ديه بر ۲۸ حرف توزیع مى‏شود و مجنی علیه به نسبت حروفى که قادر بر تلفظ نيست مستحق ديه خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۱۴.    
۲. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۸۹.    
۳. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۸۷.    
۴. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۱۰    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳،ص۲۹۵.    


رده‌های این صفحه : حروف الفباء | دیات | فقه
جعبه ابزار