حریری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحریری ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبدالله بن قاسم لخمی‌حریری، کنیه‌اش ابومحمد، محدّث ، نسب‌شناس و شرح‌حال‌نویس اندلسی سده ششم
قاسم بن علی حریری، حریری، قاسم بن علی، کنیه‌اش ابومحمد، ادیب ، لغوی و صاحب مقامات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار