حزب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از واژگانی که از دیر باز تا کنون کاربرد زیادی داشته است واژه حزب است که در قرآن نیز این واژه به کار رفته است


حزب در لغت و اصطلاح

[ویرایش]

حزب در لغت به معنای هر گروهی است که دارای گرایشهای واحدی باشند و در اصطلاح، عبارت است از سازمان سیاسی که از همفکران و طرفداران یک آرمان تشکیل شده است و با داشتن تشکیلات منظم و برنامه‌های سیاسی کوتاه مدت و دراز مدت برای نیل به آرمانش کوشش می‌کند.
[۲] . فرهنگ علوم سیاسی، ص۳۰۸.
مقصود از حزب در این مدخل، معنای اول است که از واژه «حزب» و «احزاب» استفاده شده است.

کار برد قرآنی حزب

[ویرایش]

موارد استعمال واژه «حزب» نیز در قرآن مجید نشان می‌دهد که «حزب» به دسته و گروهی گفته می‌شود که دارای هدف و عقیده واحد باشند؛ چنان که قرآن مجید به مؤمنان و بندگان صالح و وفادار خدا «حزب الله»، و در مقابل، به منکران و کافران و منافقان «حزب الشیطان» گفته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. . ترتیب العین، ج۳، ص۱۶۴، «حزب».    
۲. . فرهنگ علوم سیاسی، ص۳۰۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حزب (قرآن)».    


رده‌های این صفحه : احزاب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار