حسام‌الدین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسام‌الدین اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسام‌الدین بن عبدالحسین دولت‌آبادی اصفهانی، شاعر و ادیب فاضل در اصفهان
حسام‌الدین بن عزالدین اصفهانی، از فضلای قرن دهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار