حسنی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسنی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن ابراهیم حسنی، ابوالعباس احمد بن ابراهیم ‌بن حسن، محدّث، مورخ و فقیه زیدی در قرن سوم و چهارم
حسن بن احمد جلال یمنی، جلال‌الیمَنی‌، حسن بن‌ احمد حسنی‌ علوی‌، فقیه‌، مفسر و ادیب‌ زیدی‌ مذهب‌ قرن‌ یازدهم‌
ابو المکارم محمود بن محمّد حسنی واعظ، مصنف «دقائق التاویل»، از دانشمندان شیعی سده هفتم هجری
محمد بن محمد حمودی حسنی‌، معروف به شریف ادریسی، مؤلف کتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق در موضوع جغرافیای عمومی
میرابراهیم بن میرعماد حسنی، از خوشنویسان خطّ نستعلیق در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدرضا حسنی نجف‌آبادی، عالم فاضل جلیل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدعلی حسنی نائینی اصفهانی، از علمای جلیل‌القدر عهد صفویه
سیدابومحمد حسن بن محمد علوی حسنی کرانی اصفهانی، از محدّثین و سادات جلیل‌القدر اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
سیدحسین حسنی اصفهانی، خطاط شکسته‌نویس قرن سیزدهم هجری
سیدربیع بن شرف‌جهان حسنی اردستانی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار