حسن المعرفة و الدین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن المعرفة و الدین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی، به‌ شمار می‌رود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح "حسن المعرفة و الدین" است که برخی آن را از مرتبه اول مدح می‌دانند و برخی دیگر از الفاظ توثیق می‌دانند. گویا آن افرادی که از الفاظ توثیق دانسته‌اند در عدالت حسن ظاهر را کافی می‌دانند.
[۲] نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، ص۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۷۷.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، ص۸۴.
۳. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حسن المعرفة و الدین»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۹/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار