حسن بن احمد باطرقانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن احمد باطرقانی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلی حسن بن احمد بن محمّد بن داود تاجر باطرقانی، از محدّثان اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری است. او از ابوعبداللّه محمّد بن احمد بن ابی یحیی زهری روایت می‌کند و احمد بن فضل باطرقانی از وی حدیث شنیده است.
[۱] سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۷۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۹.    جعبه ابزار