حسن بن احمد بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسن بن احمد بن محمّد بن حبش اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.
[۱] خوارزمی، موفق، مناقب خوارزمی، ص۶۸.
وی از حسین بن احمد دیارکی روایت کرده است و ابوبکر احمد بن ابراهیم بن احمد بن محمود اصفهانی از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوارزمی، موفق، مناقب خوارزمی، ص۶۸.
۲. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق، ج۸، ص۲۸۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۹.    جعبه ابزار