حسن بن حسین جحدری کندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن حسین بن حسن جُحْدَری کندی عربی کوفی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر امام صادق (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسن بن حسین بن حسن جحدری کندی عربی کوفی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) بود و از آن حضرت روایت کرده است.
محدثانی چون حسین بن محمد بن علی ازدی و علی بن حکم روایاتی از وی نقل کرده‌اند.
رجال‌نویسان او را محدثی ثقه و صاحب کتابی می‌دانند که از آن به کتاب الحدیث تعبیر شده است. تاریخ وفاتش به دست نیامد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۶] طریحی، فخرالدین بن محمدعلی، جامع المقال، ص۱۰۳.
[۱۷] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۳۷۰.
[۱۸] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۱۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۶۶.    
۲. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۷۲.    
۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۹، ص۹۱.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۶.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۰۴.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۹۷.    
۷. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۵، ص۴۷.    
۸. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۹۳.    
۹. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۹۷.    
۱۰. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۵، ص۴۷.    
۱۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۶.    
۱۲. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۲۱.    
۱۳. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۲۶.    
۱۴. اسدی جزائری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال، ج۱، ص۲۶۰.    
۱۵. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۳۰.    
۱۶. طریحی، فخرالدین بن محمدعلی، جامع المقال، ص۱۰۳.
۱۷. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۳۷۰.
۱۸. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۱۰۳.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۵۳، برگرفته از مقاله «حسن بن حسین بن حسن جحدری».


جعبه ابزار