حسن بن حسین سکونی کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن حسین سکونی کوفی، از محدثان موثق در قرن دوم و سوم هجری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسن بن حسین سکونی کوفی، اهل کوفه، اصالتاً عرب و راوی‌ای موثق بود.
مامقانی می‌گوید: برخی او را با حسن بن حسین کندی یکی دانسته‌اند، ولی چنین نیست. مؤید سخن این رجالی آن است که نجاشی حسن بن حسین کندی را مستقلا آورده است.
وی از عبدالله بن بنان و ابواحمد عمر بن ربیع بصری صحابی امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده است. همچنین راوی کتاب عمر بن ربیع
[۱۰] نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۲، ص۱۲۸.
و کتاب الصلاة (یوم و لیله) عبدالله بن سنان بن طریف، دانشمند و فقیه بزرگ شیعه، صحابی امام صادق (علیه‌السّلام) و خازن منصور (خلافت ۱۳۶-۱۵۸ هـ)، مهدی (خلافت ۱۵۸-۱۶۹ هـ)، ‌هادی (خلافت ۱۶۹-۱۷۰ هـ) و‌ هارون عباسی (خلافت ۱۷۰-۱۹۳ هـ) است.
ابراهیم بن سلیمان خزاز نهمی
[۱۳] نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۲، ص۱۲۸.
و جعفر بن عبدالله علوی محمدی (زنده در ۲۶۹ هـ) راوی از اویند.
تاریخ درگذشت سکونی در دست نیست، اما با توجه به مطالب پیش گفته، وی از رجال قرن دوم و سوم به شمار می‌رود.

آثار

[ویرایش]

تالیف سکونی کتابی حدیثی است که مستقیماً و بدون واسطه از امامان (علیهم‌السلام) روایت نکرده، بلکه از اصحاب ائمه روایت کرده است. این کتاب را جعفر بن عبدالله محمدی روایت کرده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۹] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۳۷۱.
[۲۰] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۵۱.    
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۰۶.    
۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۷۲.    
۴. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۱۰۳.    
۵. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۹، ص۹۷.    
۶. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۳، ص۲۱۹.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۶.    
۸. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل، ج۱، ص۴۱۹.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۶۳.    
۱۰. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۲، ص۱۲۸.
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۰۱.    
۱۲. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۳، ص۱۱۲.    
۱۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۲، ص۱۲۸.
۱۴. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۰۱.    
۱۵. مازندرانی، محمّد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۲، ص۳۷۱.    
۱۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۵۱.    
۱۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۹۵.    
۱۹. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۳۷۱.
۲۰. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۹۷.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۶۱، برگرفته از مقاله «حسن بن حسین سکونی کوفی».


جعبه ابزار