حسن بن علی بطائنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالحسن بن علی بن ابی حمزة البطائنی (سالم البطائنی)، از راویان ضعیف شیعه است که نجاشی او را از بزرگان واقفیه دانسته است.


جایگاه رجالی

[ویرایش]

کذّاب، ملعون و واقفی است.
[۱] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.


دیدگاه رجالیون

[ویرایش]

رجال نجاشی، او را از بزرگان واقفیّه شمرده است.
و نیز مرحوم مامقانی از خلاصة الاقوال و کشّی نقل کرده‌اند که دروغ‌گو و ملعون و واقفی است.
[۳] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.


تالیفات

[ویرایش]

الف- کتاب الفتن (الملاحم)،
ب- کتاب فضائل القرآن،
ج- کتاب القائم الصغیر،
ذ- کتاب الدّلائل،
ه- کتاب المتعة،
و- کتاب الغیبة،
ض- کتاب الصّلاة،
ح- کتاب الرّجعة،
ت- کتاب فضائل امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)،
ی- کتاب الفرائض.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.
۲. نجاشی، احمد بن عباس، رجال النجاشی، ص ۳۶.    
۳. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.
۴. نجاشی، احمد بن عباس، رجال النجاشی، ص ۳۶.    


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دروغ پردازان در حوزه حدیث شیعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۱۷.    جعبه ابزار