حسن دیلمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن دیلمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعلی رکن‌الدوله حسن دیلمی، حسن دیلمی ملقب به رکن‌الدوله و مُکَنّیٰ به ابوعلی پسر بویه (درگذشت ۹۷۶ میلادی) یکی از امرای اولیه آل بویه در ایران و عراق
ابوعلی مشرف‌الدوله حسن دیلمی، حسن دیلمی ملقب به مشرف‌الدوله و مُکَنّیٰ به ابوعلی، از ۱۰۲۱ تا ۱۰۲۵ میلادی، امیر آل بویه در عراق
ابومحمد حسن بن ابی‌الحسن دیلمی، از علمای قرن هشتم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار