حسن مصطفوی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن مصطفوی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علامه حسن مصطفوی، از علمای بزرگ معاصر شیعه در قرن ۱۴ و ۱۵ هجری قمری
سیدحسن مصطفوی سدهی اصفهانی، از علمای شیعه در اصفهان در قرن ۱۴ هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار