حسینی خاتون‌آبادی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی خاتون‌آبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیّدمحمدباقر بن علی حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمداسماعیل حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل فقیه محقق و ادیب مدقّق، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدمهدی حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل جلیل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمداسماعیل بن ابوالمحسن حسینی خاتون‌آبادی، از فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمداسماعیل بن محمدباقر حسینی خاتون‌آبادی ثالث، از علما و فقهای اصفهان در قرن دوازده هجری
صابرعلی شاه سیدمحمداسماعیل حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از مشایخ سلسله نعمت‌اللّهی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار