حسینی شیرازی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی شیرازی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعبدالله حسینی شیرازی، مشهور به اصیل‌الدین واعظ، مفسر و محدث شیعه قرن نهم هجری
سیدمهدی حسینی شیرازی، از مشاهیر فقهای جهان تشیع در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدنورالدین حسینی شیرازی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدابراهیم حسینی استهباناتی شیرازی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار