حسینی عاملی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی عاملی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سید جواد حسینی عاملی غروی، علامه آیت‌الله سید جواد حسینی عاملی غروی از فقهای شیعه در قرن دوازدهم هجری قمری
سید محسن امین حسینی عاملی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
سیدمحمداشرف بن سیدمحمد حسینی عاملی اصفهانی، از فضلا و ادبای اصفهان در اواخر قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار