حسینی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدابراهیم حسینی مقدس سبزواری اصفهانی، از علما و فضلای ساکن اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدابراهیم حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
ابو الفتح حسینی عربشاهی، فاضل، متکلم، فقیه، اصولی و مفسری شیعی
بهادرعلی حسینی، نویسنده و مترجم هندی
حاج‌امین حسینی، مفتی فلسطین و از نخستین رهبران جنبش فلسطینیان بر ضد سلطه انگلیس و صهیونیسم در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
حسین بن مساعد حسینی‌حائری، عالم، محدّث و نسب‌شناس شیعی قرن نهم و دهم
حسین بن حسن حسینی‌خلخالی، از دانشمندان‌ حنفی مذهب‌ قرن‌ دهم‌ و یازدهم‌
سیدعلی حسینی سیستانی‌، از فقها و مراجع بزرگ شیعه در عصر حاضر
سیدماجد بن ابراهیم حسینی، جدّ خاندان پشت مهدی از علما و فضلای شیعی قرن دوازدهم و سیزدهم
سیدمحمدابراهیم حسینی قزوینی، فرزند میرمحمدمعصوم، فقیه، حکیم و متکلم امامی
شمس‌الدین محمد حسینی جرجانی، جُرْجانی، شمس‌الدین محمد بن علی حسینـی (د ۸۳۸ ق/ ۱۴۳۵م)، ادیب ، منطق‌دان و متکلم
سیدعبدالله حسینی شیرازی، مشهور به اصیل‌الدین واعظ، مفسر و محدث شیعه قرن نهم هجری
سیدمهدی حسینی شیرازی، از مشاهیر فقهای جهان تشیع در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدنورالدین حسینی شیرازی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدابراهیم حسینی استهباناتی شیرازی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سید جواد حسینی عاملی غروی، علامه آیت‌الله سید جواد حسینی عاملی غروی از فقهای شیعه در قرن دوازدهم هجری قمری
سید محسن امین حسینی عاملی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
سیدمحمدباقر واعظ اعرجی حسینی اصفهانی، میرمحمّدباقر واعظ، عالم فاضل، وی از بزرگان فضلای اصفهان
سیدمحمدباقر حسینی قزوینی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر حسینی طبیب اصفهانی، خطاط نسخ نویس در اصفهان
محمدباقر منجم حسینی گنابادی اصفهانی، ادیب، خوشنویس، منجم و ریاضی‌دان ماهر قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر حسینی احمدآبادی اصفهانی، عالم فاضل، از ائمه جماعت اصفهان در قرن سیزدهم و چهاردهم
سیدمحمدباقر بن سیف‌اللّه حسینی اصفهانی، از فضلاء، خطباء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدصادق کتابی حسینی اصفهانی، دانشمند و ادیب معاصر در اصفهان
سیدمحمدباقر حسینی تویسرکانی اصفهانی، عالم فاضل مجتهد زاهد، از علمای عالی‌قدر قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدباقر بن علی حسینی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن علی فقیهی حسینی اصفهانی، عالم فاضل کامل قرن چهاردهم در اصفهان
سیدمحمدباقر پیش‌نماز حسینی عاملی اصفهانی، عالم فاضل متّقی، از شاگردان و مجازین از علّامه مجلسی
سیدمحمدباقر بن محمدعلی حسینی ابطحی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه جامع قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمد حسینی اصفهانی، از ائمه جماعت در محلّه بیدآباد اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدمهدی حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل جلیل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن هادی حسینی اصفهانی، ظاهرا از فضلاء و اهل قلم معاصر جناب شیخ بهائی
محمدباقر حسینی اصفهانی (خوشنویس)، از خوشنویسان قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر دیباج حسینی اصفهانی، متخلّص به «دیباج» از محترمین تُجّار و مورد اعتماد مردم در اصفهان
سیدمحمدتقی بن محمدجعفر حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل زاهد، در اصفهان
سیدمحمدتقی بن محمدرضا حسینی میردامادی اصفهانی، طبیب ماهر، در اصفهان
سیدجلال بن سیدمرتضی مجتهد حسینی هومانی، عالم فاضل قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
سیدابوالفتح بن محمد حسینی خوراسکانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن یازده هجری
سیدابوالفتح بن ابوالقاسم حسینی فندرسکی استرآبادی، از علمای اصفهان در قرن یازده هجری
سیدابوالقاسم بن ابراهیم سیدالاسلام حسینی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالقاسم بن احمد حسینی کزازی اصفهانی، از فضلای ساکن اصفهان در قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن ابوالفتوح صلائی حسینی موسوی شهرستانی، از اعیان و اشراف اصفهان در عصر صفویه
سیدحسن بن ابوالقاسم کلهرودی حسینی اصفهانی، عالم فاضل، فقیه محقّق و خطاط ماهر در اصفهان
سیدمحمدحسن بن ابراهیم مفتون حسینی خلیفه سلطانی قمشه‌ای، عارف سالک و شاعر ادیب اواخر دوره قاجاریه
سیدحسن بن سیدرضا حسینی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدمرتضی حسینی استرآبادی اصفهانی، عالم فاضل و مورّخ ادیب، از دانشمندان اوایل قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدحسن بن محمدنصیر منشی حسینی مرعشی اصفهانی، شاعر و ادیب، منشی و خوشنویس قرن سیزدهم هجری در اصفهان
امیرناصرالدین سیداحمد بن محمد حسینی مختاری سبزواری، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدحسن حسینی خراسانی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیداحمد بن سیدمحمد حسینی مدرس خراسانی، از اجلّه فقهاء و مدرّسین اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدمحمدحسین بن ابراهیم حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان
سیدمحمدحسین بن محمدابراهیم حسینی ساوجی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
سیدمحمدحسین بن محمدمهدی حسینی امامی اصفهانی، هنرمند و نقاش توانای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدامیر محمدحسین حسینی اصفهانی، فاضل جلیل و از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
سیدمحمدحسین حسینی برزانی اصفهانی، عالم عامل صالح، از علمای قرن چهاردهم هجری اصفهان
امیر سیدحسین حسینی، عالم فاضل و از محدّثین و فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان
سیدحسین حسینی گلستانه اصفهانی، عالم فاضل و از سلسله سادات جلیل‌القدر گلستانه اصفهان
سیدحیدر بن میرزاخان حسینی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان
میرافضل حسینی تونی اصفهانی، از نقّاشان اصفهان در عهد صفویّه
میرعابد حسینی اردبیلی اصفهانی، از علمای ساکن اصفهان در اواخر قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار