حسین‌علی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین‌علی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین‌علی بنای اصفهانی، از بنّایان و معماران معروف زمان شاه سلطان حسین صفوی
حسین‌علی بن محمداسماعیل صدیقین اصفهانی، عالم فاضل و زاهد متّقی، از علمای مشهور قرن چهاردهم هجری در اصفهان
حسین‌علی بن سلیمان صفائی بروجنی اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان
حسین‌علی بن شیخ‌علی‌خان زنگنه اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان
حسین‌علی بن محمدزمان اصفهانی، از کاتبان خط نسخ در قرن سیزدهم هجری
ملاحسین‌علی تویسرکانی اصفهانی، عالم ربانی و فقیه محقق صمدانی، از علما و مدرسان بزرگ اصفهان و مراجع تقلید عظام
ملاحسین‌علی زاهدی رنانی اصفهانی، عالم عابد زاهد، از علمای قرن چهاردهم هجری اصفهان
حسین‌علی شکیبایی فاتحی بروجنی اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان
ملاحسین‌علی صرفی، عالم فاضل ادیب در اصفهان
حسین‌علی قدسی قهفرخی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
حسین‌علی گلشن اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن چهاردهم هجری
ملاحسین‌علی محدث اصفهانی، عالم فاضل و از دانشمندان گمنام قرن سیزدهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار