حسین‌علی شکیبایی فاتحی بروجنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین‌علی شکیبایی فاتحی بروجنی اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسین‌علی فاتحی بروجنی متخلّص به «شکیبا»، از شعرای معاصر. در سال ۱۳۰۳ش متولّد شده و پس از تحصیلات ابتدائی در مولد خود به کسب و کار مشغول شد.
این دو بیت از اوست:
نه هرکس عاری از دانش بُوَد استاد می‌گردد ••••• نه هر مرد پلید کوه کن فرهاد می‌گردد
چنین ابلیس شومی را نشاید آدمی گفتن ••••• کسی کو از غم همسایگانش شاد می‌گردد
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۷۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۲۷.    جعبه ابزار