حسین‌قلی بن ابوالفتح دانشور قهفرخی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین‌قلی بن ابوالفتح دانشور قهفرخی اصفهانی، شاعر قرن چهاردهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسینقلی دانشور بن ابوالفتح دانشور قهفرخی، شاعر معاصر، در سال ۱۳۳۰ق در قهفرخ از توابع چهارمحال متولّد شده و در آنجا به‌تحصیل پرداخت و سپس به مباشرت املاک مشغول شد.
چون دوره عمر را دوامی نبود ••••• باقی ز برای کس مقامی نبود
در دهر برای مردم دانشمند ••••• جز نام نکو هیچ مرامی نبود
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۹۳-۱۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۹۳-۱۹۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۲۹.    جعبه ابزار