حسین‌قلی بن غلام‌حسین سخائی نجف‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین‌قلی بن بن غلام‌حسین سخائی نجف‌آبادی اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسین‌قلی غیور متخلّص به «سخائی» بن غلام‌حسین نجف‌آبادی شاعر ادیب. در سال ۱۲۹۶ش در نجف‌آباد متولّد شد. او به پیشه ورشوسازی و ریخته‌گری امرار معاش می‌نمود. طبعی سرشار و ذوقی سلیم داشت و در بسیاری از انجمن‌های ادبی در تهران، اصفهان و نجف‌آباد حضور یافت. از جمله از اعضای فعال انجمن مولوی نجف‌آباد و انجمن صائب اصفهان و انجمن پژمان ویلاشهر بود.
وی در سال ۱۳۸۲ش به رحمت ایزدی پیوست.

آثار

[ویرایش]

از آثار او: ۱. «دیوان سخائی» ۲. «گلزار سخائی» به طبع رسیده است. ۳. کتاب «زبده الافکار» هنوز چاپ نشده است.
این دو بیت از اوست:
نازنینا ز جلوه‌ات مستم ••••• افتم از پا، نگیری ار دستم
به ولای تو از همه عالم ••••• رشته التفات بگسستم
[۱] یزدانی‌نجف‌آبادی، علی، دیباچه دیار نون، ص۲۱۰.
[۲] صالحی، صادق و حسن‌علی خزائلی، آئینه اهل قلم، ص۱۲۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای استان اصفهان، ص۳۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یزدانی‌نجف‌آبادی، علی، دیباچه دیار نون، ص۲۱۰.
۲. صالحی، صادق و حسن‌علی خزائلی، آئینه اهل قلم، ص۱۲۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای استان اصفهان، ص۳۸۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۳۱.    جعبه ابزار