حسین بن محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زیله ابومنصور حسین بن محمد اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری و توانا در فنون حکمت و موسیقی و ریاضی
ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، معروف به راغب اصفهانی (درگذشته ۵۰۲ قمری) لغت‌شناس و از ادیبان و حکیمان اهل اصفهان
تاج‌الدین حسین بن محمد صاعدی اصفهانی، از دانشمندان و فضلای خاندان صاعدی در قرن دهم هجری
ابن‌متویه حسین بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
حسین بن محمد ضمیری اصفهانی، شاعر و ادیب دانشمند قرن دهم هجری در اصفهان
حسین بن محمد رجاء اصفهانی، عارف و عابد صالح از عرفای قرن هشتم هجری در اصفهان
حسین بن محمد جرواآنی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
حسین بن محمد واعظ حائری اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدحسین بن سیدمحمد صدرالواعظین شهشهانی اصفهانی، از دانشمندان و مردان نیک‌نام در اصفهان
سیدحسین بن محمد میرشمسی شهشهانی اصفهانی، دانشمند محقّق معاصر اصفهان
سیدحسین بن محمد خلیفه سلطانی مرعشی اصفهانی، عالم فاضل، فقیه محقق و ادیب شاعر و از علماء و وزراء عالی مقام قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدحسین بن سیدمحمد عریضی کوفی اصفهانی، از سادات عالیقدر قرن پنجم هجری در اصفهان و نیشابور
سیدحسین بن سیدمحمد علوی آوی اصفهانی، عالم ادیب و منشی، از اعلام ادبای رشته‌های عربی و فارسی نیمه اول قرن هشتم هجری
سیدحسین بن سیدمحمد مدرس میرمحمدصادقی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار