حسین بن مرتضی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حسین بن مرتضی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن مرتضی سررشته‌دار زاده اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
سیدحسین بن سیدمرتضی بحرالعلومی اصفهانی، از محققان دانشمند ادبیات فارسی اصفهان
سیدحسین بن سیدمرتضی میرعلائی اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار