حسین بن نظرعلی سدهی امامی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بن نظرعلی سدهی امامی اصفهانی، شاعر ادیب معاصر در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسین امامی بن نظرعلی صرّام سِدِهی، شاعر ادیب معاصر، در شهریور ۱۳۱۵ش در سِدِه ماربین [خمینی‌شهر فعلی] متولّد شد. مادرش سرورآغا امامی فروُشانی دختر عالم ربّانی حاج میرسیّدعلی امامی (آقابزرگ) بود.
تحصیلات ابتدائی و متوسطه خود را در زادگاهش و اصفهان آبادان انجام داد. سپس به تهران رفت و موفّق به اخذ لیسانس معقول و منقول شد، از سال ۱۳۳۳ش به آموزگاری پرداخت و در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۹ در دبیرستان‌های اصفهان تدریس کرد. پس از بازنشستگی با تاسیس محضر اسناد رسمی در نجف‌آباد به فعالیت پرداخت و سپس در خمینی‌شهر آن را ادامه داد.

طبع شعری

[ویرایش]

وی طبع شعر داشته و در انجمن‌های ادبی کمال، سعدی و صائب در اصفهان و سروش خمینی‌شهر حضور یافته است. مجموعه‌ای از اشعارش با عنوان «منتخبی از اشعار حسین امامی»، در سال ۱۳۷۸ش در اصفهان به چاپ رسیده است.
این شعر از اوست:
پیری که جام از کف آن سیر بر گرفت ••••• سرمست و شاد گشت و جوانی ز سر گرفت
خورشید رخ ز شرم در حجاب کرد ••••• تا ماه من نقاب ز رخسار بر گرفت

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۷۹.    جعبه ابزار