حسین قمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین قمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌بابویه حسین بن علی قمی، اِبْن‌ بابويه‌، ابوعبدالله‌، حسین‌ بن‌ علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ موسی‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌ (زنده‌ در ۳۷۸ق/۹۸۸م)، فقیه، محدث و متکلم شیعی
سیدحسین طباطبایی قمی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار