حسین ورنامخواستی لنجانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین ورنامخواستی لنجانی اصفهانی، عالم فاضل و از دانشمندان قرن سیزدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاحسین ورنامخواستی لنجانی اصفهانی، عالم فاضل، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری. از شاگردان شیخ محمّدباقر نجفی است. وی پس از تکمیل معلومات و وصول به مقامات عالیه علم و اخلاق به مولد خود مراجعت نموده، به ترویج دین و نشر احکام اشتغال جسته و در آنجا وفات یافته است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۲، ص۴۹۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۲۲.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۲، ص۴۹۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۲۲.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۲۱.    جعبه ابزار