حشر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحشر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره حشر، پنجاه ونهمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف و یکصدویکمین سوره در ترتیب نزول
حشر (نام‌های قیامت)، به معنای گرد آوردن خلایق، و از نام‌های قیامت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار