حصین بن نمیر تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحصین بن نمیر تمیمی از دیگر اشراف کوفه بود که دستان پلید خود را به خون سید و سالار شهیدان امام حسین (علیه‌السلام) رنگین کرد.


هلاکت حصین

[ویرایش]

او در جنگ خازر به همراه عبیدالله بن زیاد و شرحبیل بن ذی‌الکلاع به دست ابراهیم بن مالک اشتر و یارانش به هلاکت رسید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یعقوبی، احمد بن ابی‌ یعقوب، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۲۵۹، بیروت، دارصادر.    
۲. مسکویه، ابوعلی، تجارب الامم، تحقیق ابوالقاسم امامی، ج۲، ص۱۹۶، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.    
۳. مقدسی، محمد بن طاهر، البدء و التاریخ، پورت سعید، ج۶، ص۲۲، مکتبه الثقافة الدینیه    
۴. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۶، ص۹۰، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السّلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۹.    


جعبه ابزار