حصین بن نمیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحصین بن نمیر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حصین بن نمیر سکونی، از سرداران بنی‌امیه در دوران معاویه، یزید و مروان و از شخصیت‌های تأثیرگذار در بنی‌امیه
حصین بن نمیر تمیمی، از دیگر اشراف کوفه شرکت کننده در به شهادت رساندن امام حسین (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار