حصین تمیمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحصین تمیمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حصین بن تمیم تمیمی، از سپاهیان عمر بن سعد، در جنگ با امام حسین (علیه‌السلام)
حصین بن نمیر تمیمی، از سپاهیان عمر بن سعد، در جنگ با امام حسین (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار