حضرت ابوجعفر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت ابوجعفر ممکن است اشاره به برخی از ائمه طاهرین (علیهم‌السلام) باشد:

ابو جعفر محمدباقر، امام باقر (علیه‌السلام)، امام پنجم از ائمّه اثناعشر و یکی از چهارده معصوم
ابو جعفر ثانی، امام جواد (علیه‌السلام)، امام‌نهم‌ از امامان‌ دوازده‌گانه ‌و یکی ‌از چهارده معصوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار