حضرمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرمی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان بافضل حضرمی، خاندانی از مشایخِ تَریم در حضرموت از تیره سعدالعشیرة قبیله مَذْحِج

بشیر بن عمر حضرمی، از یاران شهید امام حسین (علیه‌السلام) در کربلا
جندب حضرمی، به نظر برخی از مورخین، از شهدای کربلا
سعد بن بشر بن عمر حضرمی، از شهدای کربلا
سلیمان بن عوف حضرمی، از شهدای کربلا
عمر بن جندب حضرمی، از شهدای کربلا
عمرو بن احدوث حضرمی، از شهدای کربلا
حفص بن ولید حضرمی، کنیه‌اش ابوبکر، از امرای اموی و از والیان مصر
عبدالله بن عمرو حضرمی، ابْن‌ِ حَضْرَمی‌، عبدالله‌ بن‌ عمرو (عامر؟) بن‌ عبدالله‌ بن‌ عماد (مق ۳۸ ق‌/۶۵۸م‌)، از امرای‌ طرف‌دار بنی امیه‌
اخنس بن مرثد حضرمی، از غارتگران خیام امام حسین (علیه‌السلام) در روز عاشورا
اسحاق بن حویه حضرمی، از غارتگران خیام امام حسین (علیه‌السلام) در روز عاشورا
جریر بن مسعود حضرمی، از لشکریان عمر بن سعد در جنگ با امام حسین (علیه‌السلام)رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار