حفص بن سالم (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوولاد حناط جعفی کوفی معروف به حفص بن سالم، موالی و از راویان مورد وثوق امام صادق (علیه‌السلام) و همراهان قیام زید است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوولاد حناط جعفی کوفی معروف به حفص بن سالم از موالی و روایان امام صادق (علیه‌السّلام) بوده است. او اصلی داشته که راویان موثق از آن اصل روایت می‌کرده‌اند و همه دانشمندان بر وثاقت و درستی او متفق القولند.
گویند او همراه زید قیام کرد و امام صادق (علیه‌السّلام) نیز حرکت او را تایید فرمود و این، مطلب شگفتی نیست؛ زیرا امام مؤید قیام زید بوده، و اگر چه بظاهر از حمایت زید خودداری می‌کرده است تا بدین وسیله اهل بیت را از گزند آسیب و اذیت بنی امیه حفظ کند.

منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۱»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹.    


جعبه ابزار