حقائق التأویل فی متشابه التنزیل (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:ابوالحسن محمد بن حسین موسی موسوی بغدادی، معروف به سید رضی (م ۴۰۶ هـ .ق)


معرفی کتاب

[ویرایش]

این تفسیر که گفته شده است حدود ده جلد است فقط جلد پنجم آن که حدود چهارصد صفحه است در اختیار می باشد و بقیه ی آن ظاهراً از بین رفته است.
تفسیر حقائق القرآن با اینکه تفسیر مفصلی است اما تفسیر همه قرآن نیست. بلکه مؤلف آیاتی را انتخاب و تفسیر می کند مثلاً سوره آل عمران که تفسیر آن موجود است هر آیه ای را که به نظرش مهم بوده تفسیر می کند اما با اینکه این تفسیر این خصوصیت را دارد، ولی تفسیر مفصلی است و می تواند یکی از بهترین مدارک تفسیرهای بعدی باشد و اینکه گفته شده در قدیم تفسیر موضوعی نداشتیم شاید بتوانیم بگوییم این تفسیر، تفسیر موضوعی است چون گاهی مطلبی را بیش از حدّ تفسیر یک آیه دنبال کرده است. مثل بحث محکم و متشابه که نسبت با مجمع البیان و تبیان بسیار مفصل تر مطرح شده است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

کتاب حاضر در یک جلد به زبان عربی به همت انتشارات دارالمهاجر نجف در سال ۱۳۵۴ هـ .ق منتشر شده است.
همچنین کتاب حاضر به وسیله انتشارات بنیاد بعثت تحقیق و در سال ۱۴۰۶ ه.ق به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار