حقه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حقه ممکن است در معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

حقه (واحد اندازه‌ گیری وزن)، حُقّه به ضم حاء و تشدید قاف، واحد اندازه گیری وزن و دارای کاربرد فقهی در باب طهارت و زکات
حقه (شتر ماده سه ساله)، حِقّه به کسر حاء و تشدید قاف، عنوان شتر ماده سه ساله و دارای کاربرد فقهی در باب زکات و دیات
حقه، حُقّه به ضم حاء و تشدید قاف، معادل نیرنگ و فریب در فارسی به‌معنای پیدا کردن راه‌هایی پنهان برای اذیت رساندن به مردمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار