حقه (واحد اندازه‌ گیری وزن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



واحد اندازه گیری وزن را حُقَّه گویند. از آن به مناسبت در باب طهارت و زکات سخن گفته‌اند.


انواع حقه

[ویرایش]

در کلمات برخی فقها در تعیین مقدار آب کُرّ و زکات فطره در باب طهارت و زکات از دو نوع حقّه نام برده شده است: حقّۀ عراقی یا بقّالی و حقّۀ اسلامبولی یا عطاری. مقدار حقۀ عراقی بنابر گفتۀ برخی معاصران چهار اوقیۀ عراقی و به وزن، ۹۳۳ مثقال و یک سوم مثقال صیرفی (۴۴۷۰ گرم) است
[۲] مستمسک العروة ج۹، ص۴۲۵.
و بنابر گفتۀ صاحب جواهر وزن آن در سال ۱۲۳۹ ه‍. ق (عصر صاحب جواهر) ۶۴۰ مثقال صیرفی بوده است.
مقدار حقّه اسلامبولی ۲۸۰ مثقال صیرفی است.

حقه در روایات

[ویرایش]

در روایات برای تعیین مقدار آب کرّ و زکات فطره عناوین رطل و صاع و مانند آنها به کار رفته است. از سوی برخی فقها واحدهای یاد شده به حقّه- که در زمان آنان به عنوان واحد وزن متداول بوده- برگردانده شده است؛ مثلا در تحدید مقدار کرّ گفته‌اند: وزن آن به حقّۀ اسلامبولی ۲۹۲ و نصف حقّه و به حقّۀ عراقی ۸۵ حقّه و یک چهارم و نصف یک چهارم حقّه به اضافۀ دو مثقال و نیم صیرفی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاوزان والمقادیر، ص۲۳.    
۲. مستمسک العروة ج۹، ص۴۲۵.
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۱۰.    
۴. تحریر الوسیلة ج۱، ص۳۴۸.    
۵. منهاج الصالحین (خویی) ج۱، ص۱۸.    
۶. منهاج الصالحین (خویی) ج۱، ص۱۸.    
۷. تحریر الوسیلة ج۱، ص۳۴۸.    
۸. العروة الوثقیٰ ج۴، ص۲۲۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۴۴-۳۴۵.    


رده‌های این صفحه : واژگان اندازه گیری | واژه شناسی




جعبه ابزار