حلیمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحلیمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعبدالله حسین بن حسن حلیمی، حَلیمی، حسین بن حسن، کنیه‌اش ابوعبداللّه، فقیه و محدّث و قاضی شافعی قرن چهارم و پنجم
لطف‌الله بن یوسف حلیمی، حلیمی، لطف‌اللّه بن یوسف، لغت‌شناس، فقیه ، شاعر و طبیب ایرانی‌تبار عثمانی در اواخر سده نهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار