حلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحلی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌ادریس حلی، فقیه مهم و تأثیرگذار امامی در قرن ششم
ابن‌داود حلی، رجالی‌، فقیه‌ و ادیب‌ امامی و از علماى بزرگ شیعه در قرن هفتم هجرى
ابن‌فهد حلی، از علمای بزرگ و طراز اول شیعه
حسن بن یوسف حلی، معروف به علامه حلی یکی از اعجوبه های روزگار و عالم در فقه، اصول و کلام و منطق و فلسفه و رجال و غیره
علی بن یوسف بن مطهر حلی، از فقهای نامدار شیعه و از بارزترین علمای زمان خود در علومی مانند فقه، اصول فقه و کلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار