حماد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحماد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حماد (غلام امام حسین)، غلام امام حسین (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
حماد بن اسامه کوفی، حَمّاد بن اُسامَة، بن زید قُرَشی، محدّث و حافظ کوفی در قرن دوم
حماد بن اسحاق جهضمی، جَهْضَمی‌، حَمّاد بن‌ اسحاق‌، نیز مشهور به‌ اَزْدی‌، کنیه‌اش‌ ابواسماعیل‌، محدّث‌ ، فقیه‌ و قاضی‌ مالکی‌ قرن‌ سوم‌
حماد بن أنس، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
حماد بن حماد خزاعی، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
حماد بن زید ازدی، حَمّاد بن زید بن درهم اَزْدی، مشهور به اَزرَق، محدّث و فقیه قرن دوم
حماد بن سلمة بن دینار، حَمّاد بن سَلَمة ‌بن دینار، مفتی ، محدّث ، لغوی و نحوی بصری قرن دوم
حماد بن عثمان ناب، حمّاد بن عثمان، محدّث و فقیه شیعه در قرن دوم
حماد بن عیسی جهنی، حَمّاد بن عیسی جُهَنی، کنیه‌اش ابومحمد، راوی و فقیه شیعی قرن دوم
حماد بن هبة‌الله فضیلی حرانی، حرّانی، حمّاد بن هبة اللّه‌ بن حمّاد فضیلی، کنیه‌اش ابوالثنا محدّث و مورخ قرن ششم
حماد راوی، حَمّاد راویه، راوی اشعار کهن عرب و شاعر معروف ایرانی‌تبارِ عرب در قرن اول و دوم هجری
حماد عجرد، حَمّاد عَجْرَد، شاعر زندیق ‌مشهور دوره عباسی
حماد بن اسحاق موصلی ارجانی، از علمای ادبیات عرب در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار