حمامی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمامی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بدر بن عبدالله بدرالحمامی، معروف‌ به‌ حمامی‌ و بدر کبیر، از امرای‌ نامدار طولونی‌ و عباسی‌ در سده ۳ و اوایل‌ سده ۴ق‌
سیدحسین حمامی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار