حمزة بن عبدالعزیز (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمزة بن عبدالعزیز ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز سلار دیلمی، مشهور به (سلار دیلمی) از فقیهان و اندیشمندان نامدار و برجسته قرن پنجم قمری
ابوعلی حمزة بن عبدالعزیز آل‌مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار