حمزه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمزه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعبداللّه حمزة‌ بن حسن اصفهانی، ادیب، لغوی و مورخ ایرانی سده چهارم
ملاحمزة بن اسدالله قائنی شریف علوی اصفهانی، عالم فاضل ادیب و واعظ ماهر در اصفهان
ملک حمزه غافل بن ملک جلال‌الدین سیستانی، شاعر و ادیب قرن یازدهم هجری
ابومحمد حمزة بن عباس حسینی علوی اصفهانی، از محدّثین و مشایخ صوفیه در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری در اصفهان
حمزة بن عبدالرحمان محتسب جرباذقانی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
حمزة بن محمدخان هرندی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری اصفهان
ابانصر حمزة بن یسع سعدی مدینی اصفهانی، از محدثین اصفهان
ملاحمزه گیلانی اصفهانی، از اجّله حکماء و از افاضل علماء قرن دوازهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار