حموی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحموی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

یاقوت حموی‌، مولف کتاب مشهور معجم البلدان در علم جغرافی
محمد بن علی بن نظیف حموی، مشهور به «ابن نظیف» نویسنده کتاب «التاریخ منصوری»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار