حمیدی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمیدی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالله بن زبیر حمیدی، محدث و فقیه مشهور سده دوم و سوم
محمد بن فتوح حمیدی، حافظ، محدّث، ادیب و مورخ اندلسی قرن پنجم
سید جعفر حمیدی، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی تهران
عبدالواحد حمیدی، فقیه مالکی و قاضی مغربی قرن دهم و یازدهم
باقر حمیدی اصفهانی، باقر حمیدی شاعر ادیب و عارف اصفهانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار